Fundacja

Fundacja PORTA VITAE rozpoczęła działalność ponad 3 lata temu. Główny nacisk kładziony jest na rehabilitację dzieci ze zdiagnozowanym autyzmem.  W przedszkolu podopieczni przebywają od 7:00 do godziny 17:00. Zajęcia prowadzone są w małych grupach, które zapewniają im komfortowy pobyt. Każda składa się z 5 podopiecznych, Nauczyciela i Asystenta. Wszyscy Wychowawcy mają ogromne doświadczenie  i rozumieją specyfikę pracy. Nauczyciele prowadzą zajęcia grupowe na temat rozwoju myślenia, zrozumienia, pracy z innymi dziećmi, wspólnych gier, rozwijania umiejętności motorycznych itp. Specjaliści, tacy jak logopeda, psycholog, terapeuta behawioralny, muzykoterapeuta, integrator sensoryczny oraz terapeuta rehabilitacyjny prowadzą indywidualne lekcje z dziećmi oraz konsultują się z rodzicami. Zdarza się, że uczestniczą w codziennym procesie edukacji podopiecznych, by korygować problematyczne sytuacje.

Fundacja PORTA VITAE prowadzi terapię dla ponad 50 dzieci. Stale pracuje nad udoskonaleniem rehabilitacji, w celu znalezienia nowych możliwości rozwoju przedszkolaków. Wprowadzono alternatywny system komunikacji dla potrzebujących dzieci. W zeszłym roku Fundacja PORTA VITAE uzyskała możliwość wprowadzenia w ramach projektu terapii sprzętowej. Terapię Tomatisa, można bezpłatnie uzyskać dla dzieci poddawanych rehabilitacji w ośrodku. Fundacja PORTA VITAE otworzyła również Szkołę Podstawową dla dzieci ze zdiagnozowanym autyzmem, dając im tym samym możliwość dalszej edukacji. Placówka działa na podstawie silnego programu, a także dodatkowych zajęć potrzebnych  uczniom.

Wszystkie projekty Fundacji PORTA VITAE mają na celu długoterminowe wsparcie dla  przyjezdnych rodzin. To długotrwała, ciężka praca całego zespołu z obowiązkową współpracą rodziców w celu uzyskania najlepszych rezultatów rozwojowych dzieci.